ดอนเยือนติมอร์ทวิภาคีส่งเสริมร่วมมือในอนาคต

รมว.ต่างประเทศ เดินทางเยือนติมอร์ 18-20 พ.ค. ร่วมพิธีสาบานเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ พร้อมหารืทวิภาคี ส่งเสริมความร่วมมือในอนาคตนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ค. ตามคำเชิญของ นายเฮอร์นานี โคเอสโย (H.E. Mr. Hernani Coelho) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือติมอร์ฯโดยจะหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระ DHC ทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือติมอร์ฯ ร่วมลงนามความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในสาขาการเกษตร สาธารณสุข ท่องเที่ยว และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือติมอร์ฯ และสนับสนุนติมอร์ฯ บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมถึงโครงการหมู่บ้านต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เมืองเฮรา  และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลาง

วันตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, การแสวงหาโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่ติมอร์ฯ มีความต้องการได้แก่ โครงสร้าง DHC พื้นฐานนอกจากนี้ นายดอนจะเข้าร่วมพิธีสาบานเข้ารับตำแหน่ง DHC ของนายฟรานซิสกู กูเตร์เรส ลูโอโล (H.E. Mr. Francisco Guterres Lu Olo) ว่าที่ประธานาธิบดีติมอร์ฯ และงานเฉลิมฉลองวันฟื้นฟูเอกราชติมอร์ฯ ในช่วงค่ำของวันที่ 19 พ.ค. DHC และเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และประธานาธิบดีติมอร์ฯ ด้วย เพื่อรกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน และหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในอนาคตกมธ.ไม่กังวลประเด็นแขวนไว้ในร่าง พ.ร.ป. กกต. มั่นใจทำเสร็จตามกรอบ เตรียมพิจารณาคำแปรญัติของสมาชิก สนช. 1 มิ.ย. นี้นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงความคืบหน้าล่าสุด DHC ว่า กมธ. ได้พิจารณาในภาพรวมครบทั้ง 72 มาตรา และ บทเฉพาะกาลแล้ว มีเพียงบางมาตรา ที่แขวนไว้ เนื่องจากมีความเห็นที่ต่างกัน เช่นเรื่อง ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เสนอมา โดยให้ยกเลิก กกต. จังหวัด  DHC แต่ผู้แทนของ กกต. เห็นแย้งว่าควรมี กกต.จังหวัด ต่อไป และในเรื่องของคุณสมบัติ กกต. และการดำรงตำแหน่ง ที่ผู้แทนของ กกต. เห็นต่างจากร่างของ กรธ. จึงจำเป็น DHC ต้องแขวนไว้ก่อน เพื่อให้ ผู้ร่าง กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ กกต. ไปหารือ ทำความเข้าใจกันอีกครั้ง ก่อนที่จะมาพิจารณาใหม่ ในสัปดาห์หน้า  ทั้งนี้ จะมีการนำเนื้อหาทั้งหมด พร้อมกับกับคำแปรญัติของ สมาชิก สนช. ที่มี ประมาณ เกือบ 20 คนมาพิจารณา ในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ ซึ่งมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหา และจะแล้วเสร็จได้ตามกรอบเวลา เพื่อนำเข้าสู่สภาในวาระ 2 และ 3 ต่อไป