ต้องร่วม ‘ลงทุน’ ลด ‘อุบัติเหตุจราจร’ จริงจังแล้ว

คนไทยส่วนหนึ่งมักมีความเชื่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนนว่าเป็นเรื่องของความซวย ดวงไม่ดี เป็นมุมมองทาง “เวรกรรม” แต่จากการสำรวจโดยสำนักวิจัยซูเปอร์โพล มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ ล่าสุดเมื่อวันที่ 5-14 ต.ค.2560 พบว่าการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมี “คนไทย” ที่เชื่อว่าเป็นเรื่องของ”วิทยาศาสตร์” มากกว่าเรื่อง “เวรกรรม” แล้ว

นายนพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล ระบุว่าจากเดิมปี 2552 สำนักวิจัยซูเปอร์โพลเคยสำรวจพบว่า คนไทยมากกว่าร้อยละ 90 มองว่าการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องของเวรกรรม แต่ปี 2560 นี้ กลับพบว่า ร้อยละ 91.4 เชื่อว่าการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์โดยร้อยละ 32.1 ที่เชื่อว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมซึ่งหมายความว่าคนเกือบทั้งหมดเชื่อว่าเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วแต่บางคนก็มองว่าเป็นเรื่องของทั้งวิทยาศาสตร์ และเวรกรรมในคนคนเดียวกัน
เมื่อมีมุมมองว่าอุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์คนไทยจึงตอบว่าเป็นเรื่องของสภาพถนน ตัวบุคคล ตัวรถ และสิ่งแวดล้อมแทน ซึ่งหากอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ไม่พร้อมใช้งาน ก็ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ เช่น ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อคนขับไม่มีวินัยจราจร หรืออยู่ในสภาพไม่พร้อม เช่น เมาแล้วขับง่วงแล้วขับ หรือไม่มีการตรวจเช็กสภาพรถ และสิ่งแวดล้อม เช่นแสงไฟที่ไม่เพียงพอ มีป้ายขนาดใหญ่บดบัง เป็นต้น
การแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 ซึ่งกำหนดประเด็น “ลงทุนเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” จึงมีการมาถกหาคำตอบกันว่า ต้องลงทุนอะไรอย่างไร ด้านไหน จึงจะสามารถช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth